Co umíme

Naše společnost vždy volí prostředky a technologie, jež si vyžaduje projekt, na kterém pracujeme.
Mezi nejčastější patří PHP spolu s Mysql, na kterých používáme různé systémy pro
správu obsahu, popřípadě stavíme vlastní systémová řešení. Vlastníme několik samostatných
serverů v Pražském datacentru a spolupracujeme se společností stable.cz. Neustále se
snažíme sledovat dění v oblastech webových technologií a zapracovávat je do námi tvořených
projektů, zároveň také lpíme na líbivém, ale ne kýčovitém designu.