Kolik to stojí

Výsledné ceny projektu tvoříme vždy individuálně dle možností a potřeb zákazníka. Pro
představu jednoduché stránky se správou obsahu, bez složitých funkcí se pohybuje cenově
okolo 15 tisíc korun, stránky pro větší společnosti s důrazem na korporátní design a složitější
funkcionalitu se pohybují v částkách do 50 tisíc, složité aplikace na míru se pak cenově velmi
liší dle náročnosti projektu a nelze je paušalizovat.